Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama, kaya’t umpisahan natin ito kahit ISANG ARAW LANG — Daniel Razon

How it Works

  • Join Us

    Register as a medical or legal practitioner

  • Join Us

    Schedule Your Day of Free Service

  • Join Us

    Help Lives Who are in Need